ลดราคา!

SHIERA 482.015

อ่างล้างหน้า แบบมีขาตั้ง

ขนาด 565 x 440 x 850 mm
พร้อมอุปกรณ์น๊อตยึดอ่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่างล้างหน้า แบบมีขาตั้ง

ขนาด 565 x 440 x 850 mm
พร้อมอุปกรณ์น๊อตยึดอ่าง