ปุ่มกด (ก้านกด) 485.011

ก้านกดสุขภัณฑ์ สำหรับ 485.011