ลดราคา!

OCEANO 488.074

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์

ขนาด 500 x 360 x 135 mm
แบบไม่มีรู้น้ำล้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์

ขนาด 500 x 360 x 135 mm
แบบไม่มีรู้น้ำล้น