ลดราคา!

NOVA 422.047

อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์

ขนาด 585 x 465 x 160 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์

ขนาด 585 x 465 x 160 mm