ลดราคา!

MORI 485.042

1|PRODUCT|One Piece Toilet
2|MODEL|MORI 485.042
3|SIZE|720 x 390 x 770 mm.
4|FLUSHING|Double Tornado Dual 3/6 L.
5|DRAINAGE|S-trap 305 mm.
6|TYPE|Floor Mounting
7|COLOR|White
8|GRADE|1
TIS0|WC1
TIS1|มอก.792-2554
MFG|Produced by|Chaozhou muye ceramics manufacture Co., Ltd.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะ สุขภัณฑ์สองชิ้น
ระบบชำระล้าง วอชดาวน์
ปริมาตรใช้น้ำชำระล้างต่อครั้ง 3/6 ลิตร
ระยะห่างของรูยึดฝารองนั่ง 140 mm.
ขนาด 720 x 390 x 770 mm.
ปุ่มกดชำระล้าง Dual Flush
ระยะกึ่งกลางท่อน้ำทิ้งถึงผนัง 305 mm.
ท่อระบายน้ำออก 3 นิ้ว สำหรับการติดตั้งแบบลงพื้น
อุปกรณ์ชำระล้าง R&T/WDI/HTD
ฝารองนั่ง วัสดุ PP ระบบซอฟท์โคลส
อุปกรณ์ยึดฝารองนั่ง แผ่นเพลทแบบน๊อตยึด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 720 × 390 × 770 มิลลิเมตร