ลดราคา!

GALLANT 485.024 MB

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์

ลายหินอ่อน
ขนาด 390 x 390 x 135 mm
แบบไม่มีรูน้ำล้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์

ลายหินอ่อน
ขนาด 390 x 390 x 135 mm
แบบไม่มีรูน้ำล้น