CUBIST 408.101

ลักษณะ สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว
ระบบชำระล้าง ไซฟอนเจ็ท
ปริมาตรใช้น้ำชำระล้างต่อครั้ง 3/6 ลิตร
ระยะห่างของรูยึดฝารองนั่ง 140 mm.
ขนาด 710 x 380 x 750 mm.
ปุ่มกดชำระล้าง Dual Flush ABS สีขาว
ระยะกึ่งกลางท่อน้ำทิ้งถึงผนัง 305 mm.
ท่อระบายน้ำออก 3 นิ้ว สำหรับการติดตั้งแบบลงพื้น
อุปกรณ์ชำระล้าง R&T/WDI/HTD
ฝารองนั่ง วัสดุ UF ระบบซอฟท์โคลส แบบสลิม
อุปกรณ์ยึดฝารองนั่ง แบบกดคลิปล็อค สแตนเลส เกรด 304

4,990 ฿