ลดราคา!

ANGLO 411.049 PS

โถปัสสาวะชาย Build-in เซ็นเซอร์
แบบแขวนผนัง
ขนาด: 335 x 332 x 642 มม.
AC 220V / DC 6V
แรงดันน้ำ: 0.17-0.55 MPa
ท่อน้ำดี: เข้าด้านหลัง/ด้านบน
ท่อน้ำทิ้ง: ออกผนังใน

รายละเอียดเพิ่มเติม

โถปัสสาวะชาย Build-in เซ็นเซอร์
แบบแขวนผนัง
ขนาด: 335 x 332 x 642 มม.
AC 220V / DC 6V
แรงดันน้ำ: 0.17-0.55 MPa
ท่อน้ำดี: เข้าด้านหลัง/ด้านบน
ท่อน้ำทิ้ง: ออกผนังใน