ลดราคา!

92911

ท่อต่อออกผนังแบบให้ตัวได้

ท่อขนาดลงพื้น ⍉ 4 นิ้ว
ยาว 280-600 มม.
ใช้คู่กับโถสุขภัณฑ์ TOMMY 485.141P และ SHIERA 482.121S
แบบท่อออกผนัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่อต่อออกผนังแบบให้ตัวได้

ท่อขนาดลงพื้น ⍉ 4 นิ้ว
ยาว 280-600 มม.
ใช้คู่กับโถสุขภัณฑ์ TOMMY 485.141P และ SHIERA 482.121S
แบบท่อออกผนัง