8137.061A

อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ พร้อมตู้เก็บของแบบแขวนผนัง

อ่างล้างหน้า ANTICA 4130.017
ขนาด: 610 x 470 x 175 มม.

ตู้เก็บของแบบแขวนผนัง
วัสดุ: Plastwood
ขนาด: 598 x 458 x 350 มม.
ผิวเคลือบ: เมลามีน

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ พร้อมตู้เก็บของแบบแขวนผนัง

อ่างล้างหน้า ANTICA 4130.017
ขนาด: 610 x 470 x 175 มม.

ตู้เก็บของแบบแขวนผนัง
วัสดุ: Plastwood
ขนาด: 598 x 458 x 350 มม.
ผิวเคลือบ: เมลามีน