501-8 วาล์วลอยเปิด-ปิดฝักบัวอาบน้ำ

วาล์วลอยเปิด-ปิดฝักบัวอาบน้ำ (OSAI)