501-8 วาล์วลอยเปิด-ปิดฝักบัวอาบน้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

วาล์วลอยเปิด-ปิดฝักบัวอาบน้ำ (OSAI)