ตะแกรงน้ำทิ้ง ทองเหลือง

ตะแกรงน้ำทิ้ง (ฟอร์เดรน ทองเหลือง)