Website Banner

                 
          SENSE series แบบก้านปัด
 
                 
   

             
       

            
                    
   KFK20    KFK24    KFK24L    KFK21  
 

ก๊อกอ่างล้างหน้า
1,369.-
 
ก๊อกอ่างล้างหน้า
569.-
 
ก๊อกอ่างล้างหน้า
759.-
 
ก๊อกล้างจานบนเคาเตอร์
1,239.-
 
          JAZZ series แบบก้านปัด

               
   
          
   
          
               
   KFH20    KFH23    KFH24    KFH21
 
 ก๊อกอ่างล้างหน้า
819.-
  ก๊อกล้างพื้นติดผนัง
579.- 
  ก๊อกเปิด-ปิดฝักบัว
579.- 
  ก๊อกล้างจานบนเคาเตอร์
1,129.- 
          SLIMLINE series แบบก้านปัด
 
           
     
 
        
     

          
              
   KEF20    KEF23    KEF24    KEF21
 

 ก๊อกอ่างล้างหน้า
569.-
  ก๊อกล้างพื้นติดผนัง
559.- 
  ก๊อกเปิด-ปิดฝักบัว
289.- 
  ก๊อกล้างจานบนเคาเตอร์
819.- 
          KROSS series แบบหมุน

             
     
        
     
      
                
   KFX20    KFX23    KFX24    KFX21
   กีอกอ่างล้างหน้า
659.-
  ก๊อกล้างพื้นติดผนัง 
559.-
  ก๊อกเปิด-ปิดฝักบัว
589.- 
  ก๊อกล้างจานบนเคาเตอร์ 
979.-
 


             
Current Pageid = 68