Website Banner
                                      
                 สินค้ารุ่นใหม่..จัดทำราคาโปรโมชั่นในช่วงแนะนำสินค้า
                     
จำนวน 100  ชุดเท่านั้น

                
                                                                        คู่มือการใช้งาน  / Manual                                                                
                                                                                 
                                              โคเมดะ คือผู้ผลิต และนำเข้าทำ OEM ให้กับผู้ค้ารายใหญ่ภายในประเทศ

                                             เรายินดีบริการจัดส่งสินค้าตัวอย่างให้ท่านชมที่โครงการ หรือ สำนักงานของท่าน
                               หากท่านต้องการดูสินค้าตัวอย่าง หรือ ข้อมูลของสินค้า หรือ การรัีบประกัน หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
                                            ฝ่ายโครงการ 094-463 5959


 
      Product Sets 
              สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์จัดเข้าชุด
                 รายการอุปกรณ์แถมเป็นสินค้าอย่างดี มีมาตราฐาน และคุณภาพเกรด 


 
           
                 
   Accessories Set A     Accessories Set B
    Accessories Set C
    Toilet & Basin Set 
               
                                          
Current Pageid = 91