Website Banner

     งานด้านการบริการของเรา
      
   • จัดอบรมพนักงานขายหน้าร้าน ให้มีความรู้และความเข้าใจในสินค้า
   • บริการให้คำแนะนำการแก้ปัญหาเบื้องต้น ซ่อมสินค้า เปลี่ยนอะไหล่และตรวจเช็คระบบการทำงานของตัวผลิตภัณฑ์                  
   
• สาธิตการติดตั้ง และทดสอบระบบการทำงาน ให้คำแนะนำการติดตั้งหน้างาน 

 
     
               
     
 
               
     
     
    การรับประกันสินค้า        การบริการของเรา  
         
Current Pageid = 53