Website Banner
  
              
WHOLESALE หรือ OEM 
ทำให้ต้นทุนของสินค้ามีราคาต่ำลงมาก ทำให้สามารถแข่งขันในท้องตลาดของสุขภัณฑ์ที่มีการแข่งขันรุนแรง
Wholesale ปกป้องฐานลูกค้าเดิม ไม่พลาดโอกาสการขายได้
สัดส่วนทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น 
สร้างยอดขาย ผลกำไรและการเติบโตได้มากกว่าการค้าแบบเดิมในตลาดของสุขภัณฑ์

เราได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้สั่งผลิต และนำเข้าสินค้าจากลูกค้ารายใหญ่หลายรายภายในประเทศ  
ทำให้ปริมาณจำนวนการสั่งผลิต
สินค้าสูง ซึ่งเป็นปัจจัยส่งผลให้เราสามารถควบคุมต้นทุน และคุณภาพของสินค้าได้

                                 โคเมดะ ยึดมั่นในการผลิตและนำเข้าโถสุขภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
 
     
Current Pageid = 49